Oblasti prava

Građansko pravo

 • stvarno [imovinsko] pravo [promet nekretnina],
 • obligaciono pravo [ugovori, štete],
 • nasljedno pravo [ostavine, testamenti, ugovori o doživotnom izdržavanju],
 • porodično pravo [razvodi, izdržavanje]

Izvršno pravo

Privredno pravo

 • osnivanje preduzeća
 • organizacione i statusne promjene, centralizacija i decentralizacija poslovanja i upravljanja, AD, DOO, profitni centri, lizing, franšizing, poslovno-tehnička saradnja i drugo.
 • korporativno upravljanje
 • struktuiranje, osnivanje, reosnivanje, podjela, spajanje, preuzimanje, poravnanje i sanacija,
 • due dilligance privrednih subjekata i
 • svi sporovi iz privrednog prava

Radno pravo [sporovi iz radnog prava, disciplinska odgovornost i naknada štete]

Upravno pravo

 • upravni postupak i
 • upravni spor

Zemljišno-knjižno pravo

Prekršajno pravo.

Klijenti
Pravna lica
(abecednim redom)

 • Antonić Trade doo Laktaši
 • Čajavec Alatnica AD Banja Luka
 • B Pharm doo Novi Grad
 • Getel Pro Group Laktaši
 • Interpromet doo Novi Grad
 • JU Akademska i istraživačka mreža RS – SARNET Banja Luka
 • Kosig Dunav Osiguranje Ad Banja Luka
 • Mb Impex doo Banja Luka
 • N Sport doo Banja Luka
 • Rhino doo Banjaluka
 • Shp Celex AD Banja Luka
 • Unis Tours doo Banja Luka
 • Vst Trend doo Banja Luka
 • Zaštitni Fond Rs Banja Luka